• facebook googleplus youtube
 • UE


 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY  Ogłoszenie

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:”Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”

  W związku z przeprowadzonym postępowaniem na dostarczenie szaf narzędziowych informujemy, że dostarczone oferty nie spełniają wymogów wskazanych w zapytaniu ofertowym, a co za tym idzie nie został wybrany dostawca.

   

  Dokument do pobrania


  Realizacja: rychlak.design