• facebook googleplus youtube
 • UE


 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY  Ogłoszenie

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:”Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”

  W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie szaf narzędziowych” w ramach realizacji projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” wybrana została oferta złożona przez firmę Berner Polska Sp. z o.o. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym, a także uzyskała największą liczbę punktów.

  Dokumenty w wersji elektronicznej do pobrania


  Realizacja: rychlak.design