• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – NR 01/01/2018    Ogłoszenie

    W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie wytaczarki” w ramach realizacji projektu pt. Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” wybrana została oferta złożona przez firmę F.H.U „KRIW” Krzysztof Blabuś, 42-680 Tarnowskie Góry, ul. Dymarska 10B. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym, a także uzyskała największą liczbę punktów.

    Dokumenty w formie elektroniczniej


    Realizacja: rychlak.design