• facebook googleplus youtube
 • UE


 • UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO – 13/12/2017  UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

  na: „Dostarczenie linii do odprężania”.

  Zamówienie w ramach projektu Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, na które Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „ Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt:Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  W związku z przeprowadzonym postępowaniem na dostarczenie linii do odprężania informujemy
  o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie XIII.7. zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego”.

  Dokumenty  w wersji elektronicznej


  Realizacja: rychlak.design