• facebook googleplus youtube

 • UE


 • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY  SERON Kołodziejczyk Spółka Jawna                                                                                                                                                                              Stalowa Wola 2016.09.29
  Ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 18
  37-450 Stalowa Wola

  INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

  W dniu 29.09.2016 Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16.09.2016 dotyczące: Dostarczenia technologii w zakresie wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych w postaci wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych

  w ramach realizacji projektu pt.: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.

  W wyniku postępowania wybrano ofertę złożoną przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie WIMiR Katedra Automatyzacji Procesów, której oferta uzyskała największą liczbę punktów.

  W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego wpłynęła tylko jedna oferta.

  Podpis zamawiającego:

  pdf-informacja-z-dnia-29-09-2016-o-wyborze-wykonawcy-zapytanie-2-09-2016

  protokół-z-wyboru-wykonawcy-z-protokołem-oceny


  Realizacja: rychlak.design