Inwestycje

Dynamiczny rozwój naszej firmy zwiększa możliwości doskonalenia naszych produktów. Mądrze inwestujemy wykorzystując środki z programów wspierających innowacyjność.

Nasza pasja połączona z determinacją pozwola nam z sukcesem realizować śmiałe programy inwestycyjne. Celem podejmowanych przedsięwzięć jest udoskonalanie obecnych rozwiązań i wprowadzanie innowacji technologicznych co w znacznym stopniu podniosi konkurencyjność naszych maszyn w skali światowej.

Obecnie realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie do produkcji innowacyjnego plotera frezującego CNC z amortyzatorem”.

Celem projektu jest dywersyfikacja oferty produktowej i poprawa konkurencyjności krajowej i międzynarodowej SERON, poprzez wdrożenie na rynek efektów prac B+R w postaci innowacyjnych na skalę świata produktów – ploterów frezujących CNC z amortyzatorem. Zaoferowany produkt w postaci plotera frezującego CNC z amortyzatorem umożliwi optymalizację czasów obróbki i poprawę warunków pracy maszyny, wydłużenie okresu eksploatacji zarówno maszyny jak i elementów eksploatacyjnych, ograniczając częstotliwość kalibracji.

Zapewni również stabilność parametrów obróbczych ograniczając zużycie zarówno maszyny jak i narzędzi, a także przyczyni się do osiągnięcia wyższej precyzji obróbczej przy jednoczesnym zachowaniu lub skróceniu czasu obróbkowego.

Wskazane powyżej cechy, chronione zgłoszeniem patentowym, będą miały bezpośrednie przełożenie na osiągnięcie szeregu cech użytkowych, kluczowych z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Inwestycja pozwoli na podniesienie konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym, jak również zwiększy przychody dzięki komercjalizacji efektów działalności B+R.

Wartość projektu to: 15 580 410,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 8 866 900,00 zł

Centrum obróbcze Expert+ z aktywnym amortyzatorem
nowa hala_wizu

Ukończone inwestycje

W grudniu 2019 roku zakończyliśmy realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt.: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” o łącznej wartości zrealizowanych inwestycji 7 242 000,00 złotych. Dzięki realizacji tego projektu oferujemy jedne z najlepiej dopracowanych i wydajnych maszyn na polskim, a także zagranicznym rynku.

Archiwalne ogłoszenia