Inwestycje

Dynamiczny rozwój naszej firmy zwiększa możliwości doskonalenia naszych produktów. Mądrze inwestujemy wykorzystując środki z programów wspierających innowacyjność.

W ciągu zaledwie ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy śmiałe programy inwestycyjne. Nasza pasja połączona z determinacją pozwoliła nam przez ten czas udoskonalić produkcję, wprowadzać nowości technologiczne co w znacznym stopniu podniosło konkurencyjność naszych maszyn.

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, na które uzyskaliśmy dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” dla projektu pt.: „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” o łącznej wartości zrealizowanych inwestycji 7 242 000,00 złotych. Dzięki temu możemy oferować jedne z najlepiej dopracowanych i wydajnych maszyn na polskim, a także zagranicznym rynku.

Treści wszystkich aktualnych zapytań ofertowych są publikowane w bazie konkurencyjności pod adresem: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl