Informacje o stronie

Odwiedzając i użytkując stronę internetową seron.pl wyrażają Państwo zgodę w pełnym zakresie na następujące zastrzeżenia i zasady.

Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. W związku z tym wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie nie mają charakteru prawnie wiążącego i nie stanowią oferty handlowej, w szczególności w rozumieniu art. 66§1 kodeksu cywilnego. Zawarte na stronie informacje nie stanowią również zapewnienia w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Wszelkie oferty formułowane przez Seron Kołodziejczyk sp.j. wymagają formy pisemnej. Szczegółowy opis produktów i ich parametrów technicznych następuję wyłącznie w umowie jego zbycia.

Informacje odnoszące się do gwarancji produktów nie stanowią udzielenia nabywcy gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji określa producent w dokumencie gwarancyjnym. Pomimo dołożenia starań, by informacje publikowane na stronie były prawdziwe oraz dokładne Seron Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji zawartych na stronie www.seron.pl

Seron Sp. z o. o. Sp. k. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian na stronie w dowolnym czasie, we wszelkim zakresie i bez uprzedzenia.

Dokumenty