• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – 02/01/2018 – Dostarczenie linii do odprężania    Ogłoszenie

    W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie linii do odprężania” w ramach realizacji projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” wybrana została oferta złożona przez firmę Estherm Polska. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym, a także uzyskała największą liczbę punktów.

    Dokumenty w formie elektroniczniej


    Realizacja: rychlak.design