• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – 03/01/2018 – Dostarczenie interferometru laserowego    W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie interferometru laserowego”, w ramach realizacji projektu pt. Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych” wybrana została oferta złożona przez firmę LASERTEX Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO WDRAŻANIA POSTĘPU NAUKOWO-TECHNICNEGO, ul. Swojczycka 26, 51-501 Wrocław. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.

    Dokumenty w formie elektroniczniej


    Realizacja: rychlak.design