• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – 1/10/2018 – Dostarczenie prasy krawędziowej    W wyniku przeprowadzonego postępowania na „Dostarczenie prasy krawędziowej” w ramach realizacji projektu pt. Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowychwybrana została oferta złożona przez firmę PAX PHU Paweł Wachholc, ul. Słoneczny Sad 4J, 72-002 Dołuje. Wybrana oferta spełnia wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.


    Realizacja: rychlak.design