• facebook googleplus youtube
  • UE


  • INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY – Dostarczenie komory śrutowniczej    W dniu 21.02.2019 roku Zamawiający dokonał oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2018 r. dotyczące: „Dostarczenie komory śrutowniczej” w ramach realizacji projektu pt. „Technologia wytwarzania typoszeregu obrabiarek CNC z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i materiałów kompozytowych”.


    Realizacja: rychlak.design