NERON CNC CAD/CAM

Zapytaj o ofertę
Kategoria:

Opis

NERON CNC CAD/CAM

Oprogramowanie Neron CNC do wypalarek składa się z trzech modułów: CAD, CAM oraz CNC.

1. Moduł CAD – RYSUNEK

Podstawą do wygenerowania trajektorii ruchu maszyny w programie Neron CNC jest rysunek CAD. Moduł CAD służy do tworzenia oraz edycji tego typu plików. Za pomocą myszki oraz klawiatury (linia komend) możliwe jest narysowanie dowolnego kształtu 2D. Obsługiwane formaty wejściowe: DXF i DWG wszystkie wersje, STEP, IGES, OBJ, WAV

2. Moduł CAM – TECHNOLOGIA

Rysunek CAD jest podstawą do utworzenia projektu technologicznego, który zawiera parametry obróbki materiału jak np. offset, narzędzia, prędkość, kierunek, kolejność itp. Po utworzeniu technologii możliwe jest rozmieszczenie elementów na arkuszu, a następnie wygenerowanie kodu NC lub kosztorysu.

Funkcje technologiczne:

 • automatyczne rozpoznanie otworów i profili (el. zewnętrznych),
 • kompensacja narzędzia (cztery algorytmy kompensacji),
 • określenie kolejności obróbki elementów (trzy sposoby),
 • ustawienie prędkości obróbki elementów (na łukach i na odcinkach prostych) oraz prędkości przejazdowej,
 • określenie kierunku obróbki,
 • generowanie dojazdów oraz odjazdów (po łuku, po prostej) z możliwością edycji,
 • edycja położenia obiektu (przesuwanie, obracanie, kopiowanie itp.),
 • sprawdzanie kolizji (element-element, dojazd-odjazd-element),
 • przejazd jałowy jako praca – cięcie łańcuchowe (z włączonym narzędziem/palnikiem),
 • markowanie elementów (dla maszyn posiadających marker),
 • tworzenie pliku bazowania materiału,
 • cięcie na tzw. „wspólną krawędź”.

Wszystkie wyżej wymienione  funkcje mogą zostać wykonane na jednym lub na większej ilości elementów.

Rozkład elementów oraz podział arkusza:

 • podział arkusza na prostokąty wykonywane jest poprzez wycięcie tylko dwóch krawędzi,
 • półautomatyczny rozkład elementów na arkuszu (szyk pionowy oraz poziomy),
 • prostokątny rozkład elementów na arkuszu (mini – nesting) (od najmniejszego, od największego, w jednym wierszu itp),
 • dzielenie arkusza na pasy, prostokąty, okręgi,
 • podział arkusza na okręgi umożliwia cięcie łańcuchowe.

Kalkulacja ekonomiczna i dane projektu:

 • droga i czas pracy,
 • droga i czas przejazdu jałowego,
 • waga elementów i odpadu,
 • procentowe wykorzystanie materiału.
 • dokument w formacie pdf.

3 Moduł CNC – WIZUALIZACJA

Ostatni z trzech modułów programu Neron CNC został przewidziany do wizualizacji wygenerowanego kodu NC. W module CNC można również prześledzić symulację procesu cięcia.

Cena zawiera: licencję bezterminową, szkolenie zdalne jednego pracownika, pomoc zdalną oraz update przez okres 12 miesięcy.