Sterowanie CNC wycinarek plazmowych

Przemysłowe, profesjonalne sterowanie na którym oparliśmy wycinarki plazmowe pozwala na wydajną i stabilną pracę. Szereg wbudowanych funkcji automatyzuje proces przygotowawczy jak i samą obróbkę.

Przydatną funkcją sterowania jest możliwość wykonania prostego cięcia ręcznego z aktywną automatyczną kontrolą parametrów. Pozwala to na ekspresowe przygotowanie prostych elementów nie wymagających zachowania precyzyjnego wymiaru bez konieczności generowania programu.

Jednym z systemów usprawniających realizację projektów jest identyfikacja położenia arkusza blachy. Pozwala to na korektę kąta położenia materiału przed rozpoczęciem procesu cięcia co minimalizuje ewentualne ryzyko przesunięcia projektu względem formatki i powstania tym samym kosztownych odpadów. Wykonanie tej operacji ułatwia laserowy wskaźnik położenia palnika. Dynamiczny system detekcji materiału pozwala na ustawienie parametrów szybkości i wysokości sondowania materiału. Pomiar odbywa się na zasadzie oporowej, co umożliwia efektywne cięcie nawet cienkich arkuszy blach. System pomiaru oporowego jest zabezpieczony tak, aby w przypadku skorodowanych materiałów i braku dobrego przewodzenia zadział drugi sposób sondowania z wykorzystaniem krańcówki.

Sterowanie posiada wbudowaną funkcję definiowania miejsc wpaleń, dzięki czemu można je przesunąć tak by nie występowały w ścieżce cięcia powodując punktową nierówność. Dzięki temu krawędź materiału nie wymaga czasochłonnego szlifowania. Ważnym usprawnieniem jest też funkcja wznowienia pracy od ostatniego położenia palnika, co przydaje się w przypadku zaniku zasilania. Co więcej rozbudowany system kontroli wysokości palnika aktywnie koryguje pozycję pracy, dzięki czemu wycinany materiał nie musi mieć płaskiej powierzchni.

Maszyna została wyposażona w magnetyczny system antykolizyjny, który wstrzyma pracę maszyny gdy dojdzie do naruszenia palnika z jakiejkolwiek strony. Eliminuje to ryzyko jego uszkodzenia i przestoju maszyny.

Funkcjonalne i intuicyjne sterowanie plotera plazmowego